Pozyskiwanie dotacji

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie pozyskiwania unijnych i krajowych funduszy dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, a także innych instytucji zainteresowanych możliwościami pozyskania zewnętrznego wsparcia finansowego.

Nasze usługi obejmują

 • Analizę możliwości pozyskania dotacji
 • Przygotowanie wniosków aplikacyjnych o dotację
 • Opracowanie części finansowej wniosków unijnych
 • Przygotowanie biznes planu i studium wykonalności
 • Pomoc w kontaktach z instytucjami odpowiedzialnymi za podział środków funduszowych

Pozyskiwanie dotacji na:

 • Założenie nowego przedsiębiorstwa
 • Budowa lub modernizacja zakładu produkcyjnego
 • Zakup lub modernizacja maszyn i urządzeń
 • Opracowanie nowych technologii i produktów
 • Kapitał intelektualny
 • Informatyzacja, Internet
 • Inwestycje w obszarze ochrony środowiska, w tym w zakresie odnawialnych źródeł energii
 • Inwestycje jednostek samorządowych
 • Rozwój eksportu
 • Usługi doradcze
 • Szkolenia
 • Inne

Korzyści dla Klienta

 • Fachowe i profesjonalne wsparcie ekspertów w zakresie dotacji unijnych i funduszy krajowych
 • Wysoka jakość opracowań
 • Wykorzystanie szansy pozyskania bezzwrotnej dotacji z Unii Europejskiej
 • Szybki dostęp do informacji
 • Doradztwo w zakresie dotacji unijnych i krajowych dostosowane do potrzeb Klienta