Zarządzanie projektem

Oferujemy kompleksowe usługi doradcze we wszystkich fazach prac nad projektem inwestycyjnym, od opracowania koncepcji projektu, poprzez proces aplikowania o dotacje, aż do rozliczenia projektu.

Proces zarządzania projektem składa się z trzech głównych faz:

 • Opracowanie koncepcji projektu
  – analiza dokumentacji spółki
  – koncepcja projektu: rekomendacja co do ostatecznego kształtu projektu
 • Aplikowanie o dotacje
  – opracowanie dokumentacji: wniosek z załącznikami, w tym biznesplan
  – złożenie dokumentacji
  – przygotowanie zmian i uzupełnień wymaganych przez Instytucję Wdrażającą
  – pomoc w negocjacjach warunków umowy o dotacje, weryfikacja załączników niezbędnych do podpisania umowy
 • Zarządzanie i sprawozdawczość
  – przygotowanie firmy do realizacji projektu
  – doradztwo w zarządzaniu projektem
  – sprawozdawczość i rozliczanie dotacji unijnych
  – przygotowanie firmy do kontroli końcowej, w zakresie wymaganym przez organa kontrolne

Korzyści dla Klienta

 • Fachowe i profesjonalne wsparcie ekspertów z dziedziny dotacji unijnych w zakresie zarządzaniu projektem
 • Szybki dostęp do informacji
 • Z naszą pomocą proces zarządzania projektem przebiega szybko i pozwala skoncentrować się na rozwoju głównej działalności