Wycena marki i znaku towarowego

Marka i znak towarowy są uznawane za kluczowe niematerialne składniki majątku tworzące wartość przedsiębiorstwa. Są istotnym elementem strategii budowania rozpoznawalności produktów i usług, a także samego przedsiębiorstwa.

Cel wyceny

 • Zarządzanie wartością firmy w tym jej portfelem marek
 • Przekształcenia kapitałowe (aport do nowej spółki)
 • Obrót prawami majątkowymi, np. sprzedaż znaku towarowego
 • Zabezpieczenie zaciąganego kredytu lub pożyczki
 • Udzielenie licencji na wykorzystywanie marki i znaku towarowego, np. w ramach sieci franczyzowej
 • Analizy podatkowe, odszkodowawcze i inne

Korzyści dla Klienta

 • Profesjonalnie przygotowana wycena wartości marki i znaku towarowego pomoże zrozumieć potencjał i dochodowość przedsiębiorstwa oraz może być skutecznym narzędziem w pozyskaniu dodatkowych zasobów finansowych, m.in. poprzez:
  – oszczędności podatkowe
  – zwiększenie zdolności kredytowej
  – licencjonowanie znaków towarowych i franchising
 • Zakres wyceny i dobór metod dostosowujemy do potrzeb Klienta i celu wyceny
 • Klient otrzymuje wyniki wyceny w formie raportu, zawierającego także informację o metodologii prac, przyjętych założeniach oraz rekomendacje. Raport z wyceny jest opracowany w sposób przejrzysty i zrozumiały dla Klienta.