Wycena przedsiębiorstw

Wycena przedsiębiorstwa stanowi kluczowy element każdej transakcji kupna i sprzedaży majątku czy spółki, pozyskiwania kapitału czy restrukturyzacji.

Zakres usług

 • Wycena przedsiębiorstwa
 • Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Zakres wyceny dostosowujemy do celu, w jakim jest ona sporządzona. W zależności od potrzeb Klienta oraz celu i przedmiotu wyceny dobieramy odpowiednie metody wyceny.

Cel wyceny

 • Przekształcenie i reorganizacja działalności
 • Transakcje kupna/sprzedaży
 • Fuzje i przejęcia
 • Cele podatkowe, optymalizacja podatkowa
 • Ubieganie się o kredyt – wycena aktywów służących za zabezpieczenie
 • Wewnętrzna informacja dla właściciela
 • Określenie parytetów wymiany udziałów lub akcji

Korzyści dla Klienta

 • Zakres wyceny i dobór metod dostosowujemy do potrzeb Klienta i celu wyceny
 • Klient otrzymuje wyniki wyceny w formie raportu, zawierającego także informację o metodologii wyceny, przyjętych założeniach oraz rekomendacje. Raport z wyceny jest opracowany w sposób przejrzysty i zrozumiały dla Klienta.