Dotacje dla MŚP na ochronę własności przemysłowej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła pierwszy konkurs w ramach Działania 2.3.4. POIR 2014-2020 „Ochrona własności przemysłowej”.

Termin naboru projektów
Nabór wniosków potrwa od 22 października 2015 r. do 31 marca 2016 r.

Kto może ubiegać się o pomoc?
Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa.

Przedmiot dofinansowania

 • Wsparcie udzielane będzie na realizację projektów dotyczących uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej.
 • Preferowane będą projekty wpisujące się w obszary wskazane w tzw. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (KIS).

Koszty kwalifikowane

 • W zakresie uzyskania ochrony własności przemysłowej:
  • Koszty uzyskania i walidacji patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych.
  • Koszty usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji związanych z przygotowaniem do procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia (do wysokości max 30% kosztów kwalifikowanych projektu).
  • Koszty uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego (do wysokości max 10% kosztów kwalifikowanych projektu).
 • W zakresie realizacji ochrony własności przemysłowej:
  • Koszty obrony patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych.

Wysokość dofinansowania:

 • Do 50% kosztów kwalifikowanych.

Zasady realizacji projektu

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 10 tys. PLN.
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych 1 mln PLN.
6 października 2015