Dotacje na inwestycje dla MSP – program „Badania na rynek”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła pierwszy konkurs w ramach działania 3.2.1. POIR Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R – „Badania na rynek”.

Termin naboru projektów
Nabór wniosków potrwa od 31 sierpnia do 30 września 2015 r.

Kto może ubiegać się o pomoc?
Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa.

Przedmiot dofinansowania

 • Wsparcie udzielane będzie na realizację projektów inwestycyjnych dotyczących wdrażania innowacyjnych produktów lub usług na rynek.
 • Przedmiotem wdrożenia będą mogły być rozwiązania w formie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych.
 • Możliwe będzie pozyskanie środków na realizację prac rozwojowych i doradztwo.
 • Preferowane będą projekty wpisujące się w obszary wskazane w tzw. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (KIS).

Wysokość dofinansowania:

 • Na część inwestycyjną do 50%
 • Na prace rozwojowe do 45%
 • Na doradztwo do 50%

Zasady realizacji projektu

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 10 mln PLN.
 • Maksymalna wartość dofinansowania projektów wyniesie 20 mln PLN, w tym:
  1) prace rozwojowe:
  – maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych 1 mln PLN,
  – maksymalne dofinansowanie 450 tys. PLN,
  2) doradztwo:
  – maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych 1 mln PLN,
  – maksymalne dofinansowanie 500 tys. PLN.
21 sierpnia 2015