Horyzont 2020 – wsparcie na realizację projektów B+R

Program Horyzont 2020 to największy program Komisji Europejskiej dedykowany projektom badawczym i innowacyjnym. W ramach kwalifikowanych projektów można prowadzić różnorodne prace badawcze i działania innowacyjne.

Termin naboru projektów
Nabór wniosków odbywa się w sposób ciągły z datami zamknięcia 17 czerwca, 17 września i 16 grudnia 2015 r.

Kto może ubiegać się o pomoc?
O wsparcie mogą się ubiegać konsorcja składające się z min. 3 niepowiązanych podmiotów z różnych państw UE w tym: uczelnie wyższe, organizacje badawcze, przedsiębiorstwa, MŚP, organizacje międzynarodowe, instytucje publiczne (administracja), fundacje, naukowcy indywidualni.

Wysokość dofinansowania:
Intensywność wsparcia wynosi 100% kosztów inwestycji.

Zasady otrzymania wsparcia
Wsparcie koncentrować się będzie głównie na obszarach:

  • bezpieczeństwo żywnościowe,
  • zrównoważone rolnictwo/leśnictwo,
  • biotechnologia,
  • mikro- i nanoelektronika, nanotechnologia,
  • bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia, ochrona klimatu,
  • technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT).
10 czerwca 2015