Dotacje na inwestycje dla MSP – program „Badania na rynek”

5 września 2017 rozpoczął się ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości konkurs w ramach działania 3.2.1. POIR Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R – „Badania na rynek”. 

Termin naboru projektów

Nabór wniosków potrwa od 5 września 2017 do 28 lutego 2018 roku.

Kto może ubiegać się o pomoc?

Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa.

Przedmiot dofinansowania

  • Wsparcie udzielane będzie na realizację projektów inwestycyjnych dotyczących wdrażania innowacyjnych produktów lub usług na rynek.
  • Przedmiotem wdrożenia będą mogły być rozwiązania w formie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych.
  • Możliwe będzie pozyskanie środków na realizację prac rozwojowych i doradztwo.
  • Preferowane będą projekty wpisujące się w obszary wskazane w tzw. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (KIS).

Wysokość dofinansowania

  • na część inwestycyjną – zgodnie z mapą pomocy regionalnej (maksymalny poziom dofinansowania do 70%),
  • na prace rozwojowe do 45%,
  • na doradztwo do 50%.

Zasady realizacji projektu

  • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi:

– 5 mln PLN (dla mikro i małych przedsiębiorstw),

– 10 mln PLN (dla średnich przedsiębiorstw).

  • Maksymalna wartość dofinansowania projektów wynosi 20 mln PLN, w tym:

– na eksperymentalne prace rozwojowe 450 tys. PLN,

– na usługi doradcze 500 tys. PLN.

17 października 2017