Dotacje na inwestycje dla MSP – program POIR 3.2.1. „Badania na rynek”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła drugi konkurs w ramach działania 3.2.1. POIR Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R – „Badania na rynek”.

Termin naboru projektów

Nabór wniosków potrwa od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 r.

Kto może ubiegać się o pomoc?

Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa.

Przedmiot dofinansowania

  • Wsparcie udzielane będzie na realizację projektów inwestycyjnych dotyczących wdrażania innowacyjnych produktów lub usług na rynek.
  • Przedmiotem wdrożenia będą mogły być rozwiązania w formie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych.
  • Możliwe będzie pozyskanie środków na realizację prac rozwojowych i doradztwo.
  • Preferowane będą projekty wpisujące się w obszary wskazane w tzw. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (KIS).

Wysokość dofinansowania:

  • Na część inwestycyjną do 50%
  • Na prace rozwojowe do 45%
  • Na doradztwo do 50%

Zasady realizacji projektu

  • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 10 mln PLN.
  • Maksymalna wartość dofinansowania projektów wyniesie 20 mln PLN, w tym:

1) prace rozwojowe:

– maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych 1 mln PLN,

– maksymalne dofinansowanie 450 tys. PLN,

2) doradztwo:

– maksymalna  wartość kosztów kwalifikowanych 1 mln PLN,

– maksymalne dofinansowanie 500 tys. PLN.

 

7 maja 2016