Dotacje na inwestycje dla MŚP województwa śląskiego

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości przeprowadzi kolejny konkurs dla firm z sektora MŚP o dofinansowanie projektów inwestycyjnych dotyczących wdrożenia i komercjalizacji innowacji produktowych oraz procesowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Śląskiego (RPO WSL) 2014-2020 Działanie 3.2. „Innowacje w MŚP”.

Termin naboru projektów

Nabór wniosków potrwa od 28 lutego do 18 kwietnia 2019 roku.

Kto może ubiegać się o pomoc?

Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa.

Przedmiot dofinansowania

 • Wsparcie udzielane będzie na realizację projektów inwestycyjnych dotyczących wdrożenia i komercjalizacji innowacji produktowych oraz procesowych.
 • Innowacja wdrażana w wyniku realizacji projektu musi być stosowana w województwie śląskim nie dłużej niż 3 lata.
 • Wsparcie obejmuje rozwój/ rozbudowę przedsiębiorstwa, a w szczególności inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.
 • Preferowane będą projekty wpisujące się w obszary wskazane w tzw. Regionalnej Inteligentnej Specjalizacji (RIS) województwa śląskiego.

Wysokość dofinansowania

 • Minimalna wartość dofinansowania: 100 tys. PLN.
 • Maksymalna wartość dofinansowania: 3 mln PLN.
 • Intensywność wsparcia na część inwestycyjną (nabycie nowych środków trwałych, nabycie wartości niematerialnych i prawnych, nabycie nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu finansowego):
  • 45% kosztów kwalifikowanych projektu dla Mikro i Małych Przedsiębiorstw,
  • 35% kosztów kwalifikowanych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw.

Zasady realizacji projektu

 • Okres realizacji projektu: do 2 lat.
 • Wnioskodawca w ramach jednego naboru może złożyć jeden projekt.

 

 

27 lutego 2019