Dotacje na inwestycje dla MŚP województwa śląskiego

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło konkurs dla firm z sektora MŚP o dofinansowanie projektów inwestycyjnych dotyczących wdrożenia i komercjalizacji innowacji produktowych oraz procesowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Wojewodztwa Śląskiego (RPO WSL) 2014-2020 Działanie 3.2.„Innowacje w MŚP”.

 Termin naboru projektów

Nabór wniosków potrwa od 16 listopada 2015r. do 11 stycznia 2016r.

Kto może ubiegać się o pomoc?

Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa.

Przedmiot dofinansowania

 • Wsparcie udzielane będzie na realizację projektów inwestycyjnych dotyczących wdrożenia i komercjalizacji innowacji produktowych oraz procesowych.
 • Innowacja wdrażana w wyniku realizacji projektu musi być stosowana w województwie śląskim nie dłużej niż 3 lata.
 • Wsparcie obejmuje rozwój/rozbudowę przedsiębiorstwa, a w szczególności inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.
 • Możliwe będzie pozyskanie dofinansowania na szkolenia, usługi doradcze i promocję.
 • Preferowane będą projekty wpisujące się w obszary wskazane w tzw. Regionalnej Inteligentnej Specjalizacji (RIS) województwa śląskiego.

Wysokość dofinansowania:

 • Minimalna wartość dofinansowania: 100 tys. PLN.
 • Maksymalna wartość dofinansowania: 2 mln PLN.
 • Intensywność wsparcia na część inwestycyjną (zakup środków trwałych, zakup wartości niematerialnych i prawnych, nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu):
  •  45% kosztów kwalifikowanych projektu dla Mikro i Małych Przedsiębiorstw,
  •  35% kosztów kwalifikowanych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw.
 • Intensywność wsparcia na szkolenia, doradztwo i promocję: 50% kosztów kwalifikowanych projektu dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Zasady realizacji projektu

 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 10 mln PLN.
 • Okres realizacji projektu: do 2 lat.
 • Wnioskodawca w ramach jednego naboru może złożyć jeden projekt.

 

16 października 2015