Dotacje na inwestycje w infrastrukturę B+R – działanie 2.1. POIR Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Ministerstwo Gospodarki ogłosiło konkurs w ramach działania 2.1. POIR Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Termin naboru projektów

Nabór wniosków potrwa od 8 maja do 7 lipca 2017 r.

Kto może ubiegać się o pomoc?

Przedsiębiorstwa: MŚP i duże przedsiębiorstwa.

Przedmiot dofinansowania

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Wysokość dofinansowania

Intensywność wsparcia wynosi do 70% kosztów kwalifikowanych projektu (w zależności od lokalizacji projektu oraz wielkości przedsiębiorstwa).

Zasady realizacji projektu

  • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 2 mln PLN.
  • Przedstawienie agendy badawczej (zawierającej plany badawcze oraz oczekiwane rezultaty prac B+R) planowanej do realizacji z wykorzystaniem infrastruktury CBR.
  • Wpisanie się projektu w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.
  • Innowacyjność zaplanowanych działań w ramach CBR.
  • Potencjał do prowadzenia prac B+R.
  • Wykazanie trwałości i opłacalności projektu.

 

8 maja 2017