Dotacje na prace B+R w ramach programu sektorowego „INNOCHEM” – Działanie 1.2. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych w ramach programu sektorowego „INNOCHEM” – Działanie 1.2. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Termin naboru projektów

Konkurs rozpocznie się 1 lutego i będzie trwał do 1 marca 2016 r.

Kto może ubiegać się o pomoc?

Przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw.

Przedmiot dofinansowania

Wsparcie będzie udzielone na projekty B+R realizowane przez podmioty z branży chemicznej, które obejmują badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe.

Wysokość dofinansowania:

Intensywność wsparcia wynosi od 25% do 80% kosztów kwalifikowanych projektu (w zależności od rodzaju prowadzonych prac B+R oraz wielkości przedsiębiorstwa).

Zasady realizacji projektu

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 1 mln PLN, a maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 20 mln PLN.

7 stycznia 2016