Dotacje na wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Ministerstwo Gospodarki ogłosiło konkurs w ramach działania 2.1. POIR Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Termin naboru projektów

Nabór wniosków potrwa od 1 marca do 29 kwietnia 2016 r. oraz od 1 września do 31 października 2016 r.

Kto może ubiegać się o pomoc?

Przedsiębiorstwa: MSP i duże przedsiębiorstwa.

Przedmiot dofinansowania

Projekty polegające na budowie lub rozbudowie centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw.

Wysokość dofinansowania

Intensywność wsparcia wynosi do 70% kosztów kwalifikowanych projektu (w zależności od lokalizacji projektu oraz wielkości przedsiębiorstwa).

Zasady realizacji projektu

  • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 2 mln PLN.
  • Przedstawienie agendy badawczej (zawierającej plany badawcze oraz oczekiwane rezultaty prac B+R) planowanej do realizacji z wykorzystaniem infrastruktury CBR.
  • Wpisanie się projektu w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.
  • Innowacyjność zaplanowanych działań w ramach CBR.
  • Potencjał do prowadzenia prac B+R.
  • Wykazanie trwałości i opłacalności projektu.
1 lutego 2016