Dotacje na wsparcie projektów związanych z rozwojem produktów i technologii (B+R) – Działanie 1.2. Sektorowe programy B+R

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeprowadzi kolejne konkursy na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla wskazanych sektorów:

  • INNOTEXTILE – przemysł włókienniczy. Termin naboru wniosków: 15 kwietnia – 15 czerwca 2016. Budżet konkursu: 60 mln PLN.
  • INNOSBZ – systemy bezzałogowe. Termin naboru wniosków: 10 czerwca – 11 lipca 2016. Budżet konkursu: 50 mln PLN.
  • INNOSTAL – sektor stalowy. Termin naboru wniosków: 1 czerwca – 15 września 2016. Budżet konkursu: 120 mln PLN.
  • GameINN – sektor gier komputerowych. Termin naboru wniosków: 1 czerwca – 16 sierpnia 2016. Budżet konkursu: 80 mln PLN.
  • INNOTABOR, INNOMOTO, PBSE, IUSER (rozwiązania dotyczące taborów szynowych, branży motoryzacyjnej, sektora elektroenergetyki i inteligentnych systemów do generacji energii oraz zarządzania systemami i elementami energetyki rozproszonej lub rozsianej). Termin naboru wniosków: III i IV kwartał 2016.

 

11 kwietnia 2016