Dotacje na zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach

Centrum Projektów Polska Cyfrowa przeprowadzi  drugi konkurs w ramach działania  1.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) “Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Szczegóły konkursu zostały ogłoszone na stronie internetowej Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC).

Termin naboru projektów

Nabór wniosków potrwa od 31 października 2016 r. do 9 stycznia 2017 r.

Kto może ubiegać się o pomoc?

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Przedmiot dofinansowania

  • Wsparcie udzielane będzie na realizację projektów dotyczących zapewnienia dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach co najmniej 30 Mb/s do użytkownika końcowego.
  • Możliwe będzie pozyskanie środków na usługi doradcze dotyczące przygotowania projektu w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku o udzielenie wsparcia.

Wysokość dofinansowania:

  • Maksymalny poziom dofinansowania: zgodnie z obszarem interwencji
  • Maksymalna kwota dofinansowania: zgodnie z obszarem interwencji

Zasady realizacji projektu

  • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 50 mln EUR.
  • Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 3 lata.

 

31 października 2016