Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Ministerstwo Gospodarki ogłosiło pierwszy konkurs w ramach działania 2.1. POIR Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Termin naboru projektów
Nabór wniosków potrwa od 1 września do 30 października 2015 r.

Kto może ubiegać się o pomoc?
Przedsiębiorstwa: MSP i duże przedsiębiorstwa.

Przedmiot dofinansowania
Projekty polegające na budowie lub rozbudowie centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw.

Wysokość dofinansowania:
Intensywność wsparcia wynosi do 70% kosztów kwalifikowanych projektu.

Zasady realizacji projektu

  • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 2 mln PLN.
  • Przedstawienie agendy badawczej (zawierającej plany badawcze oraz oczekiwane rezultaty prac B+R) planowanej do realizacji z wykorzystaniem infrastruktury CBR.
  • Wpisanie się projektu w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.
  • Innowacyjność zaplanowanych działań w ramach CBR.
  • Potencjał do prowadzenia prac B+R.
  • Wykazanie trwałości i opłacalności projektu.
20 sierpnia 2015