Poddziałanie 1.1.2 – Dotacje na prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej tzw. „Demonstrator”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Poddziałanie 1.1.2. Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej.

Termin naboru projektów

Konkurs rozpocznie się 7 stycznia i będzie trwał do 29 lutego 2016 r.

Kto może ubiegać się o pomoc?

Wszyscy przedsiębiorcy (MŚP i duże przedsiębiorstwa).

Przedmiot dofinansowania

Wsparcie będzie udzielone na realizację projektów, które obejmują wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej, o ile przedmiotem projektu będzie rozwiązanie wpisujące się w tzw. „Krajową Inteligentną Specjalizację” (KIS).

Wysokość dofinansowania

Intensywność wsparcia wynosi od 25% do 60% kosztów kwalifikowanych projektu (w zależności od wielkości przedsiębiorstwa).

Zasady realizacji projektu

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 5 mln PLN dla MŚP oraz 20 mln PLN w przypadku dużych przedsiębiorstw.

5 stycznia 2016