Biznes plany

Opracowujemy kompleksowe biznes plany i studia wykonalności dla podmiotów gospodarczych z różnych branż. Zakres opracowań dostosowujemy do celu, w jakim są one sporządzane.

Cel przygotowania biznes planu

  • Pozyskanie kredytów inwestycyjnych
  • Aplikowanie o środki z UE i funduszy krajowych
  • Pozyskanie inwestora
  • Podejmowanie decyzji strategicznych

Korzyści dla Klienta

  • Profesjonalnie przygotowany biznes plan pomoże zrozumieć potencjał i dochodowość przedsiębiorstwa
  • Zakres opracowania biznes planu dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klienta
  • Klient otrzymuje raport w formie biznes planu zawierający symulacje finansowe, uzupełniony o założenia, analizę wrażliwości oraz ocenę przedsięwzięcia inwestycyjnego firmy. Biznes plan jest opracowany w sposób przejrzysty i zrozumiały dla Klienta.