Rozliczanie dotacji

Oferujemy wsparcie przy rozliczaniu pomocy publicznej z tytułu uzyskanego dofinansowania.

Nasze usługi obejmują

 • Sporządzanie raportów finansowych
 • Sporządzanie sprawozdań kwartalnych oraz sprawozdania końcowego
 • Doradztwo w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej
 • Doradztwo w zakresie kontroli oraz dekretacji dokumentów księgowych
 • Przedkładanie dokumentacji do właściwej Instytucji Wdrażającej
 • Występowanie przed wszystkimi organami w pełnym procesie rozliczania
 • Opracowywanie pełnej korespondencji na kierowane zapytania ze strony organów wdrażających
 • Utrzymywanie aktywnego kontaktu z Instytucją Wdrażającą
 • Doradztwo w zakresie promocji projektu

Korzyści dla Klienta

 • Fachowe i profesjonalne wsparcie ekspertów z dziedziny dotacji unijnych w bieżącym rozliczaniu otrzymanej pomocy unijnej. Błędy we wnioskach o płatność mogą skutkować nawet cofnięciem udzielonego dofinansowania!
 • Szybki dostęp do informacji
 • Doradztwo w zakresie dotacji unijnych dostosowane do potrzeb Klienta