Raportowanie

Zapewniany usługi w zakresie sporządzania raportów finansowych oraz raportowania informacji zarządczych zgodnie z ustaleniami z Klientem.

Zakres usług

  • Raportowanie informacji zarządczych oraz miesięcznych informacji finansowych zgodnie z ustaleniami z Klientem
  • Sporządzanie podstawowych raportów finansowych (Bilans, RZiS, CF)
  • Przygotowanie okresowych raportów grupowych zgodnie ze standardami Klienta
  • Raportowanie stanu realizacji budżetów
  • Raporty z analizy przychodów i kosztów przedsiębiorstwa lub wybranych obszarów działalności
  • Raportowanie wyników z analizy wskaźnikowej przedsiębiorstwa

Korzyści dla Klienta

  • Fachowe i profesjonalne wsparcie ekspertów
  • Oferujemy usługi sporządzania raportów bez zatrudniania drogiego specjalisty i bez konieczności inwestowania w kosztowne rozwiązania informatyczne i ich utrzymanie
  • Szybki dostęp do informacji
  • Wsparcie dla osób podejmujących decyzje lub kontrolujących wyniki poprzez okresowe dostarczanie im niezbędnych do tego informacji w formie raportów