Usługi księgowe

Świadczymy profesjonalnie, na wysokim poziomie merytorycznym, usługi z zakresu księgowości dla podmiotów gospodarczych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zakres usług księgowych

 • Prowadzenie ksiąg handlowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych
 • Przygotowanie rocznych obowiązkowych pakietów sprawozdań finansowych
 • Sporządzanie dokumentów wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Narodowy Bank Polski
 • Przygotowanie dokumentów wymaganych przy weryfikacji zdolności kredytowej dla potrzeb banku
 • Outsourcing księgowości lub wybranych procesów księgowych
 • Raportowanie informacji zarządczych oraz miesięcznych informacji finansowych zgodnie z ustaleniami z Klientem
 • Dla firm posiadających sieć oddziałów i grup kapitałowych oferujemy utworzenie dla nich centrum usług wspólnych SSC (Shared Service Center).

Korzyści dla Klienta

 • Profesjonalna opieka i wsparcie ekspertów z dziedziny księgowości i finansów
 • Redukcja kosztów obsługi księgowej
 • Przeniesienie odpowiedzialności na podmiot zewnętrzny (polisa OC)
 • Szybki dostęp do informacji
 • Doradztwo w zakresie księgowości dostosowane do potrzeb Klienta
 • Raporty wewnętrzne wspomagające zarządzanie
 • Terminowość i ciągłość świadczonych usług
 • Procedury zapewniające bezpieczeństwo i zachowanie tajemnicy informacji