Zakładanie firm

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie zakładania spółek, rejestracji zmian dokonanych w spółkach oraz prowadzimy cały proces likwidacji podmiotów gospodarczych.

Usługi rejestracji spółek obejmują

 • Zakładanie różnych rodzajów spółek funkcjonujących na rynku takich jak: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej, spółki komandytowej, oddziału, przedstawicielstwa, spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki cywilnej
 • Przygotowanie dokumentacji i złożenie wniosków we właściwych urzędach
 • Uzyskanie licencji na prowadzenie działalności i innych pozwoleń
 • Zapewnienie pełnomocnika reprezentującego udziałowców/akcjonariuszy przed miejscowymi urzędami na mocy udzielonego pełnomocnictwa
 • Otwarcie rachunków bankowych

Oferujemy również usługi rejestracji fundacji i stowarzyszeń.

Rejestracja zmian dokonanych w spółkach obejmuje

 • Zapewnienie odpowiedniego doradztwa
 • Przygotowanie wszystkich dokumentów wymaganych przy rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • Powiadomienie o zmianach odpowiednich instytucji (gospodarczych i skarbowych) zgodnie z wymogami prawa

Zakres usług związanych z likwidacją spółki
Oferujemy kompleksowe usługi obejmujące cały proces likwidacji – od jej rozpoczęcia po wyrejestrowanie z Krajowego Rejestru Sądowego.

 • Przygotowywanie oraz odbywanie zgromadzeń wspólników zatwierdzających otwarcie likwidacji jak również zawierających inne niezbędne kwestie
 • Przygotowywanie sprawozdań finansowych oraz zeznań podatkowych niezbędnych w procesie likwidacji
 • Pomoc w rozwiązaniu umów zawartych z partnerami, klientami oraz z zatrudnionym personelem
 • Dopełnienie formalności w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz MSiG
 • Zawiadomienie odpowiednich organów o wyrejestrowaniu spółki

Korzyści dla Klienta

 • Doradztwo w wyborze najbardziej odpowiedniej formy dla planowanej działalności
 • Z naszą pomocą proces założenia firmy, rejestracji zmian dokonanych w spółkach, przebiega szybko i pozwala skoncentrować się na rozwoju głównej działalności
 • Usługi dostosowane do potrzeb Klienta
 • Terminowość świadczonych usług
 • Procedury zapewniające bezpieczeństwo i zachowanie tajemnicy informacji