Dotacje na kapitał intelektualny

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie pozyskiwania i rozliczania unijnych i krajowych funduszy dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, a także innych instytucji zainteresowanych możliwościami pozyskania zewnętrznego wsparcia finansowego na kapitał intelektualny.

Nasze usługi obejmują

 • Analizę możliwości pozyskania dotacji
 • Przygotowanie wniosku i kompletnej dokumentacji aplikacyjnej
 • Opracowanie części finansowej wniosków unijnych
 • Przygotowanie biznes planu i studium wykonalności
 • Pomoc w kontaktach z instytucjami odpowiedzialnymi za podział środków funduszowych
 • Rozliczanie dotacji

Dotacje na kapitał intelektualny

 • Ochrona własności przemysłowej
 • Zakup patentów, licencji i innych wartości niematerialnych i prawnych
 • Zakup usług B+R
 • Prowadzenie prac B+R, wprowadzenie nowego produktu
 • Wdrożenie wyników prac B+R
 • Wdrożenie technologii
 • Inne

Korzyści dla Klienta

 • Fachowe i profesjonalne wsparcie ekspertów w zakresie dotacji unijnych i funduszy krajowych
 • Wysoka jakość opracowań
 • Wykorzystanie szansy pozyskania bezzwrotnej dotacji z Unii Europejskiej
 • Szybki dostęp do informacji
 • Doradztwo w zakresie dotacji unijnych i krajowych dostosowane do potrzeb Klienta