Ochrona własności intelektualnej

Wykonujemy profesjonalnie, rzetelnie, z zachowaniem pełnej poufności wszelkie usługi w zakresie ochrony własności przemysłowej i intelektualnej.

Nasze usługi obejmują

 • Badanie stanu techniki w literaturze patentowej
 • Analiza i ocena zdolności patentowej, ochronnej i rejestracyjnej przedmiotów prawa własności przemysłowej
 • Opracowywanie dokumentacji zgłoszeniowych i prowadzenie postępowania przed Urzędem Patentowym RP, zagranicznymi Urzędami Patentowymi i Europejskim Urzędem Patentowym w zakresie:
  – wynalazków
  – wzorów użytkowych
  – wzorów przemysłowych
  – znaków towarowych
 • Prowadzenie spraw dotyczących ochrony własności przemysłowej i intelektualnej oraz postępowań spornych i sądowych

Korzyści dla Klienta

 • Fachowe i profesjonalne wsparcie ekspertów
 • Szybki dostęp do informacji
 • Doradztwo w zakresie ochrony własności przemysłowej i intelektualnej dostosowane do potrzeb Klienta
 • Procedury zapewniające bezpieczeństwo i zachowanie tajemnicy informacji