Wycena udziałów i akcji

Wśród usług z zakresu wycen oferujemy również przeprowadzenie wyceny udziałów i akcji.

Zakres usług

  • Wycena udziałów lub akcji właścicieli mniejszościowych w procesie przymusowego wykupu
  • Wycena udziału kapitałowego w spółce osobowej

Zakres wyceny dostosowujemy do celu, w jakim jest ona sporządzona. W zależności od potrzeb Klienta oraz celu i przedmiotu wyceny dobieramy odpowiednie metody wyceny.

Cel wyceny

  • Przekształcenie i reorganizacja działalności
  • Transakcje kupna/ sprzedaży
  • Wynagrodzenie przypadające mniejszościowym właścicielom z tytułu odkupowanych akcji (udziałów) wyznaczane jest w oparciu o sporządzoną wycenę
  • Wycena wartości udziałów kapitałowych właścicieli przedsiębiorstwa może powstać w przypadku zmiaru wytąpienia jednego lub więcej wspólników ze spółki
  • Wewnętrzna informacja dla właściciela

Korzyści dla Klienta

  • Zakres wyceny i dobór metod dostosowujemy do potrzeb Klienta i celu wyceny
  • Klient otrzymuje wyniki wyceny w formie raportu, zawierającego także informację o metodologii wyceny, przyjętych założeniach oraz rekomendacje. Raport z wyceny jest opracowany w sposób przejrzysty i zrozumiały dla Klienta.