Wycena wartości niematerialnych

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie wycen wartości niematerialnych i prawnych, które stanowią kapitał intelektualny firmy.

Wycena wartości niematerialnych i prawnych obejmuje

 • Marki i znaki towarowe
 • Patenty
 • Wzory przemysłowe
 • Technologie
 • Know-how
 • Licencje
 • Kontrakty
 • Inne wartości niematerialne i prawne

Cel wyceny

 • Zarządzanie wartością firmy w tym jej portfelem wartości niematerialnych i prawnych
 • Przekształcenia kapitałowe (aport do nowej spółki)
 • Obrót prawami majątkowymi, np. sprzedaż praw majątkowych
 • Aktualizacja wartości majątku firmy (starania o kredyt)
 • Przekształcenia formy prawnej spółek
 • Analizy podatkowe
 • Odszkodowawcze i inne

Korzyści dla Klienta

 • Profesjonalnie przygotowana wycena wartości niematerialnych i prawnych pomoże zrozumieć potencjał i dochodowość przedsiębiorstwa oraz może być skutecznym narzędziem w pozyskaniu dodatkowych zasobów finansowych, m.in. poprzez:
  – oszczędności podatkowe
  – zwiększenie zdolności kredytowej
  – licencjonowanie znaków towarowych i franchising
 • Zakres wyceny i dobór metod dostosowujemy do potrzeb Klienta i celu wyceny
 • Klient otrzymuje wyniki wyceny w formie raportu, zawierającego także informację o metodologii prac, przyjętych założeniach oraz rekomendacje. Raport z wyceny jest opracowany w sposób przejrzysty i zrozumiały dla Klienta.